Ateljee Tallinn OÜ saab toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus” raames.

Projekti eesmärk on arendada Ateljee Tallinn OÜ toimemehhanisme- ja protsesse ning nüüdisajastada tarbijaplatvormi veebis, turundada seda rahvusvaheliselt ning tõsta projektimeeskonna kompetentse.

Projekti tulemusena valmib üks terviklik veebiplatvorm, mis digitaliseerib moemaja teenused, koondab ja sünkroniseerib kogu ettevõtte kliendibaasi ning seonduvaid teenindus- ja turundusprotsessid.

Toetuse summa on 74940,00 EUR.